เวียดนาม แชมป์ข้าวโลก 1

เวียดนาม แชมป์ข้าวโลกปี 66 ผู้ส่งออกข้าวเผยไทยไม่ส่งประกวด

ข้าว ST25 เวียนนามได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปี 2566 จากการประกวด The World’s Best Rice 2023 ที่จัดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ โดยนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เปิดเผยข้อมูลนี้วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง “ไทยพีบีเอสออนไลน์” ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่สามารถสื่อถึงข้อมูลการเปรียบเทียบข้าวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม, สามาคมมีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยกับการประกวดครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามาคมตัดสินใจไม่ส่งข้าวไทยเข้าประกวด และมองว่าการประกวดนี้ไม่มีความเป็นกลางตามคาดหมาย

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ภาครัฐลงทุนในการวิจัยพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม เพื่อทำให้ข้าวไทยมีความหอม นุ่ม และดีกว่าข้าวหอมมะลิ โดยหวังว่าการลงทุนนี้จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาข้าวไทยให้ยังคงมีคุณภาพและความแข็งแกร่งในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

เวียดนาม แชมป์ข้าวโลก 3

นักวิชาการแนะรัฐต้องเพิ่มงบวิจัย

รศ.สมพร อิศวิลานนท์, นักวิชาการอาวุโสที่สถาบันคลังสมองของชาติ, ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงความคิดในการสนับสนุนและพัฒนาการเกษตรข้าวในประเทศไทย โดยเน้นที่การลดการให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวนาที่ประมาณ 4-5 แสนล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวไปพร้อมๆ กับนี้

นอกจากนี้ รศ.สมพร ก็ย้ำความสำคัญของการลงทุนในการวิจัยพันธุ์ข้าว เนื่องจากงบประมาณที่ถูกจัดสรรในส่วนนี้มีจำนวนเพียง 190-200 ล้านบาทเท่านั้น และนักวิจัยที่ทำงานในด้านนี้ก็น้อยมาก ทำให้ไม่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวได้ตรงตามความต้องการของตลาดและประชาชน

เพื่อที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ รัฐบาลและทีมวิจัยจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างนวัตกรรมและสร้างโอกาสให้กับนักวิจัยที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้พันธุ์ข้าวไทยก้าวทันและแข่งขันได้ในตลาดโลก

เวียดนาม แชมป์ข้าวโลก 2

เวียดนามแชมป์ข้าวโลกปี2023

ในประชุมข้าวโลก (2023 International IWRC) ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ได้มีการประกาศผลการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก The World’s Best Rice 2023 โดย The Rice Trader (TRT) โดยในปีนี้ ข้าวสายพันธุ์ ST25 ของประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2566 และต้องการเข้ารอบการประกวดกับข้าวจากหลายประเทศ โดยจากประเทศกัมพูชา อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งได้รับการประกวดในรูปแบบ Blind Test โดยเชฟแต่ละคนไม่รู้ตัวข้าวที่กำลังวิเคราะห์ และไม่รู้ว่าพันธุ์ข้าวนั้นมาจากบริษัทใด

ทั้งนี้เป็นการย้ำถึงความสำคัญของคุณภาพของข้าวที่ถูกประกวดในตลาดโลก และการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยเฉพาะในที่นี้คือ ST25 ของเวียดนามที่ได้รับความชื่นชมจากเชฟทั้งหลายในการประกวด Blind Test ที่จัดขึ้นในงานนี้ ขอบคุณบทความจาก : เวียดนาม แชมป์ข้าวโลก